CHUYỂN TIỀN MOMO

CHỦ VÍ MOMO SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỖ KIM LỢI 0923.754.616
ĐỖ KIM LỢI 0339.07.6868

Quý khách vui lòng chuyển tiền vào ví MOMO theo nội dung sau:

Vui lòng chuyển đúng nội dung để hệ thống tự động cộng tiền. Nếu sai nội dung mất thời gian + mất phí.

Nếu chuyển sai vui lòng liên hệ ZALO: 0339.07.6868 chờ ADMIN xử lí.

CHUYỂN KHOẢN ATM

CHỦ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG SỐ TÀI KHOẢN
ĐỖ KIM LỢI Á CHÂU (ACB) 17197547

Quý khách vui lòng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng trên theo nội dung sau:

Vui lòng chuyển đúng nội dung để hệ thống tự động cộng tiền. Nếu sai nội dung mất thời gian + mất phí.

Nếu chuyển sai vui lòng liên hệ ZALO: 0339.07.6868 chờ ADMIN xử lí.