CHUYỂN TIỀN MOMO

CHỦ VÍ MOMO SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỖ KIM LỢI 0339.07.6868

Hoặc bạn có thể quét mã QR CODE:

Quý khách vui lòng chuyển tiền vào ví MOMO theo nội dung sau:

Vui lòng chuyển đúng nội dung để hệ thống tự động cộng tiền. Nếu sai nội dung mất thời gian + mất phí.

Nếu chuyển sai vui lòng liên hệ ZALO: 0339.07.6868 chờ ADMIN xử lí.

CHUYỂN KHOẢN ATM

CHỦ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG SỐ TÀI KHOẢN
ĐỖ KIM LỢI ACB BANK 17197547

Quý khách vui lòng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng trên theo nội dung sau:

Vui lòng chuyển đúng nội dung để hệ thống tự động cộng tiền. Nếu sai nội dung mất thời gian + mất phí.

Nếu chuyển sai vui lòng liên hệ ZALO: 0339.07.6868 chờ ADMIN xử lí.