Thuê sói HSO

Lưu Ý:
+ Thời gian xử lý từ sáng 7h-11h, chiều từ 13h-17h, tối từ 19h-22h.

+ Vui lòng thoát bang hội cũ trước khi thuê, để hệ thống mời vào bang hội có sói
+ Thú cưỡi sói giúp tăng 20% MP trong 10 giây, tốc độ di chuyển +2, không mất thể lực khi đánh quái.
+ Sau khi thuê xong quý khách vui vòng ra NPC Zoro tại làng sói trắng, hoặc NPC Benjamin tại thành phố kho báu để lấy sói.
+ Thuê bang có cánh vui vòng chú ý thời gian hết hạn cánh ở thông báo và vào dùng cánh lại khi hệ thống mua cánh mới
+ Xóa MKR trước khi thuê để được mời vào bang.
+ Hotline/Zalo: 0339.07.6868

Lịch sử giao dịch